Festes

FESTES  
Aplec de Sant Sebastià 20 de gener de 2019
Ranxo de Carnestoltes 3 de març de 2019
Processó Divendres Sant 19 d'abril de 2019
Cantada de Caramelles 21 d'abril de 2019
Dinar de Germanor 19 de maig de 2019
Festa Major Del 15 al 18 d’agost del 2019
Fira de circ de Sant Martí 8, 9 i 10 de novembre de 2019
Festa local - Dia de la Mare Janer 11 de gener
Festa local - 11 de novembre